การรับสมัคร ฌกส สาธารณสุขไทย
Posted: admin Date: 2013-06-13 13:19:21
IP: 223.204.93.197
 
 
 
 
 
 

   
ด่วน ครับ
สมาคมฌาปณกิจสาธารณสุขไทย  ขอแจ้งผู้ที่
ประสงค์สมัครเป็นสมาชิก  ฌกส  ของสมาคม
รอบการสมัครที่ 2/2558 เปิดรับสมัครสมาชิก
อายุไม่เกิน 59 ปี
เริ่มรับสมัคร  1 เม.ย.- 31 พ.ค. 2558
 


ดาวห์โหลดข้อมุลเพิ่มเติม  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ